Oppstillingsplasser

Mer enn 150 frie oppstillingsplasser spredt utover 6 hektar med tilgang til dusjer og sanitæranlegg i nærheten.

Vi kan tilby både enkle oppstillingsplasser og komfortplasser. De siste har et større areale og et vannpunkt.

Dyr er velkommen på plassene, så lenge man overholder gjeldende lover og regler og tar hensyn til naboene.

Nyhet i 2019: Plass med havutsikt

Komfortplasser